Soli

Sú prísady do galvanických lázni alebo inych odvetví v ktorých je ich použitie spojené s chemickými procesmi. Medzi soli radíme hydroxidy, fosforečnany, draselné soli, cínaté soli, borité soli, amónne soli atď.

benzoan sodný (pragogal Zn 344) cínatan sodný
cínatan draselný dusitan sodný (pragofos 1004)
fluorid sodný hydroxid sodný (pragogal Zn 381)
hydroxid sodný perly (pragofos 1003) chelatón
chlorid amonný (pragogal Zn 352) chlorid cínatý
chlorid ciničitý chlorid draselný (pragogal Zn 347)
chlorid meďnatý chlorid nikelnatý (pragogal Ni 120)
chlorid sodný (pragogal Zn 343) chlorid zinočnatý (pragogal Zn 341)
kyselina boritá (pragogal Zn 342) oxid chromový (pragofos 1801)
oxid zinočnatý sacharín sodná soľ
síran cínatý (pragogal Sn 551) síran meďnatý (pragogal Cu 250)
síran nikelnatý (pragogal Ni 120) síran zinočnatý (pragogal Zn 382)