Bazénová chémia

Krištáľovo čistá voda je snom a chválou každého majiteľa bazéna. V letnej sezóne je treba dodražať ošetrovanie vody našich výrobkov pri dodržaní technologických postupov.

Taranis

Je mimoriadne účinný dezinfekčný prostriedok, ktorý je univerzálne aplikovateľný proti patogénnym baktériám, vírusom, hubám, riasam a amébám.

Použitia:

Potravinársky priemysel a priemysel výroby nápojov – po dezinfekcii opláchnuť pitnou vodou, nemocnice a kliniky, rybársky priemysel, klimatizačné zariadenie, bazény, čističky odpadových vod, farmaceutický priemysel, kempingy.

Dávkovanie:

Dezinfekcia látok/bazény, uzavreté systémy/ max. 40mg /ppm/
Dezinfekcia povrchov 0,1 až 2,0 %

Skladovanie:

Na suchom achladnom mieste otvorom nádrže smerom hore.

Bezpečnostné predpisy

SS25 je silné oxidačné činidlo. Pri manipulácii používajte ochranné okuliare aodev. V prípade vniknutia do očí alebo na pokožku opláchnite prúdom čistej vody. Vťažších prípadoch vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom použití vypiť 1 litra vlažnej vody avyhľadať lekársku pomoc.
Povolené: ÚPKM bratislava

SAVITAR R

Univerzálny protiriasový prípravok Savitar R – je mimoriadne účinný protiriasový prípravok, ktorý pôsobí aj proti hubám, plesniam akvasinkám. Má široké antimikrobiálne spektrum.

Použitie:

Používa sa všade tam, kde je potrebné zabezpečiť likvidáciu rias. Jeho použitie je mimoriadne účinné hlavne vúžitkových, bazénových vodách avotvorených chladiacich systémoch.

Dávkovanie:

užitková, bazénová voda 3-5 g/m3 / týždeň povrchy 0,5 %

Skladovanie:

Na suchom, tmavom achladnom mieste do 25oC.
Zaručná doba je minimálne 1 rok od dátumu výroby.

Bezpečnostné predpisy:

V koncetrovanom stave leptá pokožku, sliznicu adýchacie ústrojenstvo.
Pri manipulávii používajte ochranné okuliare a odev.
V prípade vniknutia do očí alebo na pokožku opláchnite prúdom čistej vody. Pri požití vypite 1 liter vlažnej vody, vyvolajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi! Schválené rozhodnutím MZ SR, č.: 7723/98 – SOZO/ŠZÚ SR

BIKOF

Koalgulant kúprave pitnej, bazénovej, priemyselnej aodpadovej vody. Odstraňuje zvody koloidne častice, suspendované minerálne látky, tuky aoleje, ľudské substancie, ióny kovov, fosfáty, riasy. Pred použitím sa riedi v pomere 1:50 až 1:100. Učinkuje vrozmedzí 5,5 až 9,0 pH od teplôt 0,5 až 40°C.

Dávkovanie: cca v1/3 dávkach ako síran hlinitý

Skladovanie:

teplota skladovania 5-15°C. Nad 40°C sa dlhodobým skladovaním rozkladá.
BIKOF chráňme pred mrazom! Nemiešať so zásaditými látkami!

Bezpečnostné opatrenia:

pri použití vypiť 1 litra vlažnej vody a vyvolať zvracanie. Pri vniknutí do oka vymyť prúdom čistej vody. V ťažších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc.
Povolené: MZ SR Číslo povolenia: HHSR/3190/03-N7.1. (MZ SR)

Produkty