• benzoan sodný (pragogal Zn 344)
 • cínatan sodný
 • cínatan draselný
 • dusitan sodný (pragofos 1004)
 • fluorid sodný
 • hydroxid sodný (pragogal Zn 381)
 • hydroxid sodný perly (pragofos 1003)
 • chelatón
 • chlorid amonný (pragogal Zn 352)
 • chlorid cínatý
 • chlorid ciničitý
 • chlorid draselný (pragogal Zn 347)
 • chlorid meďnatý
 • chlorid nikelnatý (pragogal Ni 120)
 • chlorid sodný (pragogal Zn 343)
 • chlorid zinočnatý (pragogal Zn 341)
 • kyselina boritá (pragogal Zn 342)
 • oxid chromový (pragofos 1801)
 • oxid zinočnatý
 • sacharín sodná soľ
 • síran cínatý (pragogal Sn 551)
 • síran meďnatý (pragogal Cu 250)
 • síran nikelnatý (pragogal Ni 120)
 • síran zinočnatý (pragogal Zn 382)