Morská soľ

Soľ pre použitie v bazénoch s inštalovanou solonizačnou jednotkou. Naša morská soľ je čistená pri 220°C a zbavená tak všetkých nežiaducich prímesí, ktoré sú vo vode rozpustené a spolu so soľou kryštalizujú.

Morská Soľ bez ferokyanidov zdravotne nezávadná.

Soľ pre použitie v bazénoch s inštalovanou solonizačnou jednotkou. Naša morská soľ je čistená pri 220°C a zbavená tak všetkých nežiaducich prímesí, ktoré sú vo vode rozpustené a spolu so soľou kryštalizujú. Soľ je určená pre prípravu slaného roztoku v koncentrácii odporúčanej výrobcom solonizačnej jednotky (spravidla 0,5%). Koncentrácia soli v morskej vode sa pohybuje okolo 3-4%.

Krajina pôvodu:

Taliansko, Stredozemné more

Účel použitia:

Morská soľ je prírodný produkt získavaný tradičným spôsobom - odparovaním morskej vody. Výrobok neobsahuje alergény, ani geneticky modifikované organizmy (GMO.)

Návod na použitie:

Odporúčaná koncentrácia, tj obvykle 0,5% (25kg na 5 m³). Rozpustite potrebné množstvo morskej soli v jednej alebo viacerých nádobách a roztok následne vylejte priamo do bazéna.

Na prípravu potrebnej koncentrácie sa riaďte nasledujúcou tabuľkou.

koncentrácia v % množstvo soli v kg/m>3
0,5 5
1,0 10
2,0 20
3,0 30
4,0 40

Výhody soľnej dezinfekcie

 • nízke prevádzkové náklady
 • účinnosť proti riasam, vírusom, baktériám
 • jednoduchá a bezpečná údržba zariadenia
 • bezpečnosť pri manipulácii so soľou
 • menej agresívna voda k ľudskému organizmu
 • nízke prevádzkové náklady v kombinácii s autom. pH- mínus
 • bazénová voda bez akýchkoľvek starostí

Nevýhody soľnej dezinfekcie

 • agresivita vody na kovové časti
 • vysoký obsah chloridov vo vode pôsobí agresívne aj na nerezové časti
 • problém s likvidáciou odpadných vôd (nesmie sa vypúšťať do ČOV)
 • napáda kovové solárne panely a výrazne znižuje ich životnosť
 • menej presná regulácia produkcie chlóru, hodnota produkcie vyjadrená len v %
 • nutnosť používať bazénové príslušenstvo vyrobené s odolných materiálov(titan, nerez)

Veľa ľudí si myslí, že technológia slanej vody je bezchlórový systém ekologickej dezinfekcie. Nie je to však pravda. Ide o chlórový systém a pre osoby, ktoré sú na Cl alergické, je rovnako nepríjemný dezinfekčný prostriedok do bazénov ako chlór plynný alebo chlórnan sodný. Chlór vyrobený takýmto spôsobom je však pomerne čistý a menej dráždi oči. Terapeutické účinky slanej vody sú ale minimálne, slanosť vody je totiž o cca 10x menšia než u vody morskej.

Morská voda vo vašom bazéne

Dezinfekcia vody v bazéne prebieha pomocou soľnej elektrolýzy, procese pri ktorom sa rozkladá morská soľ (chlorid sodný - NaCl) a vytvára sa voľný chlór. Slanosť bazénovej vody v porovnaní s morskou vodou je asi 1:10, voda je jemne slaná. Pomer rozpustenej soli v bazéne je asi 5-6kg na 1m3 vody. Oproti dezinfekcii bežnými chlórovými prípravkami (napr. chlornanom sodným) má táto metóda zásadnú výhodu. Prechodom vody okolo elektród na ktorých sa chlór uvoľňuje, docháza k likvidácii viazaného chlóru, ktorý je vážnou hrozbou kúpajúcich sa v bazéne, pretože sa správa ako karcinogénna látka. Viazaný chlór vzniká zlúčením organických nečistôt s voľným chlórom.

Ďalšou pozitívnou stránkou tejto metódy sú priaznivé účinky slanej vody. Nevysušuje pokožku, nedráždi oči ani sliznice, nevyvolává alergické reakcie. Takáto voda je preto vhodná aj pre tých najmenších plavcov.

Viac na.