O spoločnosti

Firma GZS Chemicals Slovakia s.r.o. je obchodno-distribučná firma, ktorá sa od roku 2004 zaoberá distribúciou tovarov hlavne v oblasti galvaniky a povrchovej úpravy kovov. Zastrešuje výhradné zastúpenie rakúsko-nemeckej firmy METALLCHÉMIE.

Okrem predaja uvedených tovarov zabezpečujeme aj odborné poradenstvo v tejto oblasti, technologický dozor pri aplikácii a nasadzovaní produktov a následný servis. Garantom kvality a vysokej profesnosti je materská firma Metallchemie, sídliaca v Rakúsku, Nemecku a ostatných krajinách strednej a východnej EURÓPY

Naša firma garantuje pružný rozvoz tovaru z nášho obchodného skladu ku konečnému zákazníkovi. Hlavný dôraz kladieme na včasné dodávky po obdržaní objednávky.

Ďalej zabezpečujeme aj ostatné druhy produktov pre galvaniku podľa požiadaviek zákazníka.

Počas existencie firmy došlo k rozšíreniu o zastúpenie nemeckej firmy - BALVER ZINN predávajúcej bezolovnaté cínové spájky všetkých druhov, zinkové anódy a ostatné kovy ako meď, cín, nikel atď.

Spokojnosť našich obchodných partnerov je rozhodujúcim stimulom pre rozvíjanie našej spoločnosti. Presvedčuje nás o tom čoraz väčší počet nových klientov.

Vypracované materiály pre našu firmu o GDPR nájdete tu:

GDPR ochrana osobných údajov