Medzioperačné čistenie

 • alkalické prostriedky typu EKASIT®, SURFACLEAN®
 • kyslé prostriedky typu SURFAKYSELINA®
Aplikácia
 • ponor, postrek, elektrochemicky, ultrazvuk,
 • vysokotlakový postrek, ručne, kombinovane
Ďalšie voľby
 • nízko, stredno, vysokoteplotné
 • špeciálne (podľa druhu čisteného materiálu a znečistenia)
 • univerzálne
 • emulgačné alebo vytesňovacie (vhodné na separáciu olejov a mastnôt)
Ďalšie úpravy - medzioperačné pasivácie typu RM

Odmasťovanie

pást na železnom podklade

 • Postrekom - ekasit 1030, 1790, Al 41/3
 • Ponorom - ekasit BF, LP, UN

od pást na mosadznom a hliníkovom podklade

 • Ponorom - ekasit XM-613, XM-623, 613/F, BCR,
 • Ponorom - surfaclean 956
 • Ultrazvukom - ekasit US-90, XM-613, KA-800,
 • Ultrazvukom - surfaclean 955

pred smaltovaním

 • Ponorom - ekasit CD, V-129, F-40 , 2050
 • Ponorom - surfaclean 900,902,922
 • Postrekom - ekasit V-129, 1780

pred lakovaním

 • Ponorom - ekasit CD, 028, 2028/A BTU 20/A
 • Postrekom - ekasit 1030,1076,1780,1790, BTU Al, AL-41/3
 • Postrekom - surfaclean 637

pred galvanikou

 • chemické emulgačné - železo a mosadz - (do 50°C) ekasit BTU, BTU 10/A
 • chemické emulgačné - železo a mosadz - (60-95°C) ekasit UN, CD, 028
 • chemické vytesňovacie - železo a mosadz - (40-60°C) ekasit 2030, 2031
 • chemické vytesňovacie - železo a mosadz - (60-95°C) ekasit UN-2000, 2028/A
 • chemické emulgačné - železo a hliník - (do 50°C) ekasit BTU-20/A, Al-41
 • chemické vytesňovacie - železo a hliník - (do 50 C) ekasit B-15, BTU-40
 • chemické+elektrood emulgačné -ekasit F-10, F-20
 • chemické + elektood vytesňovacie -ekasit 2005, 2030, 2031, 2039, V-102
 • elektroodmasťovanie emulgačné -ekasit FE, KW
 • elektoodmasťovanie vytesňovacie -ekasit E-50, E-53, E-54, E-57, LX
 • elektoodmasťovanie + ultrazvuk -ekasit EA
 • odkujňovanie emulgačné - ekasit DT
 • odkujňovanie vytesňovacie - ekasit AK, 66, 2002, 2005, V 102

pre žiarový zinok

 • alkalické odmastňovanie - ekasit BTU, BTU-3, BTU 10/A, 2028/A
 • kyslé odmastňovanie -surfasaure P, SP/FS, surfaclean A-16

posilňovače odmasťovania

 • Postrekom - surfaclean N-970, N-971, N-1000
 • Ponorom - surfaclean N-950, N-1000
 • Ultrazvukom - ekasit US-6 Konz.