Zinkovanie

 • slabokyslé typu AZUR
 • alkalické typu TOPAS
 • kyanidové typu PROMAT

Chromátovanie

 • typu PROSEAL - Cr6+
 • žlté
 • čierne
 • olivové

Pasivácie (Cr3+)

 • modré typu PROSEAL XZ
 • čierne typu PROSEAL Black 3
 • dofarbovanie PROSEAL Additiv Gelb, PROSEAL Additiv Rot
Utesňovanie - typu SURFASEAL® WL

Niklovanie

 • lesklé typu SIRIUS, ORION®
 • pololesklé typu PRE ORION
 • matné typu SIRIUS Edelmatt
 • čierne typu BLACK Nickel

Chrómovanie

 • typu SAPHIR®
 • dekoratívne – Ni-Cr vrstvy
 • čierne
 • tvrdochrómovanie
 • rýchlovylučovacie na komplikované tvary
 • bez/s fluorokremičitanmi

Medenie

 • kyanidové typu CHELUX®
 • kyslé typu RUBIN
 • alkalické bezkyanidové typu TURMALIN

Mosadzenie - kyanidové typu NT, ACHAT (úpravou vznikne bronzovací kúpeľ)
Cínovanie - kyslé typu KORONA®
Základné chemikálie a anódy všetkých druhov a typov:
 • anódové koše z titanu
 • anódové sáčky a anódový materiál