Galvanické úpravy

Do nášho dodávateľského programu patria odmasťovacie a fosfátovacie prostriedky, prísady do galvanických kúpeľov, konverzné povlaky, leštiace prostriedky – pasty, emulzie, kotúče, nápomocné prostriedky, špeciálne doplnkové prostriedky pre jednotlivé technológie povrchových úprav.

Zinkovanie
 • slabokyslé typu AZUR
 • alkalické typu TOPAS
 • kyanidové typu PROMAT
Chromátovanie
 • typu PROSEAL - Cr6+
 • žlté
 • čierne
 • olivové
Pasivácie (Cr3+)
 • modré typu PROSEAL XZ
 • čierne typu PROSEAL Black 3
 • dofarbovanie PROSEAL Additiv Gelb, PROSEAL Additiv Rot
Niklovanie
 • lesklé typu SIRIUS, ORION®
 • pololesklé typu PRE ORION
 • matné typu SIRIUS Edelmatt
 • čierne typu BLACK Nickel
Chrómovanie
 • typu SAPHIR®
 • dekoratívne – Ni-Cr vrstvy
 • čierne
 • tvrdochrómovanie
 • rýchlovylučovacie na komplikované tvary
 • bez/s fluorokremičitanmi
Medenie
 • kyanidové typu CHELUX®
 • kyslé typu RUBIN
 • alkalické bezkyanidové typu TURMALIN

Mosadzenie - kyanidové typu NT, ACHAT (úpravou vznikne bronzovací kúpeľ)

Cínovanie - kyslé typu KORONA®

Základné chemikálie a anódy všetkých druhov a typov: