Potravinárstvo

DEZLIFE je ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie nevyhovujú náročným požiadavkám alebo tieto vôbec nie je možné aplikovať v tom najširšom slova zmysle..

Potravinárstvo

DEZLIFE je možné v obchodných reťazcoch a v predajných priestoroch aplikovať rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia ponorením alebo striekaním), resp. môže byť súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

DEZLIFE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd, tento produkt je možné bezpečne vypúšťať do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nebieli povrchy ani materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá. Bezpečne potláča patogénne huby na rastlinách, predlžuje skladovateľnosť zeleniny, ovocia a rezaných kvetov a znižuje toxicitu odpadovej vody, dezinfikuje všetky povrchy v procese výroby, skladovania a predaja, čistí zariadenia bez potreby ďalších čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, zabezpečuje dezinfekciu rôznych produktov pred ich balením, ako aj dezinfekciu úložných priestorov motorových vozidiel, ktorými sa prevážajú najmä potraviny.

DEZLIFE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín. Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu.

V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, pliesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd. Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok DEZLIFE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, pliesne a spóry mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.

Technologické zariadenie je chránené patentom. DEZLIFE spĺňa Európske nariadenie o biocídnych produktoch (European Biocide Products Directive).

Biocídny roztok DEZLIFE má:

a pozostáva z nasledujúcich aktívnych látok, ktoré sú všetky zapísané v európskom súpise EINECS a tiež zapísané a identifikované Európskym chemickým úradom (ECB).

Ingredient CAS-№ EINECS-№ Volume % Symbols
Sodium chloride 7647-14-5 231-598-3 0,26 NaCl
Hypochlorus Acid as Active Chlorine 7782-50-5 2314-959-5 0,05 HOCl-
Hypochlorite ion (sodium hypochlorite) 7681-52-9 231-668-3 0,05 (HClO+OCl) OCl
Water 7732-18-5 231-791-2 99,69 H2O

Centrom pre chemické látky a prípravky SR BIO/1274/0/12/R je biocídny prípravok DEZLIFE registrovaný pod číslom BIO/537/D12/CCHLP.